___________________________________________________________________

 

altYrd.Doç.Dr. Nazlı Yücel Batmaz (Bölüm Başkanı)

 

LİSANS: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (1997–2001)

YÜKSEK LİSANS: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,  Kentleşme ve Çevre Sorunları  Bilim Dalı  (2002-2004)

DOKTORA   : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (2004-2010)

E-POSTA:  nazli_yucel@yahoo.com

YAYINLAR

  •  “Çin Halk Cumhuriyeti”, Çağdaş Siyasal Sistemler, Ed: Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, Doç. Dr. Şenol DURGUN, Binyıl Yayınları, Ankara 2012

  • “Ekoloji – Anarşi Ekseninde Bookchın”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, ss.75-86, 2009

  • “Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletin Dönüşümü ve Çok Aktörlü Yönetim Tartışmaları”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel University, September 24-27,  Isparta, Turkey, 2009

  • “Değişim Mühendisliği ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği”, Sayıştay Dergisi, Sayı 66–67,ss.3-35, Temmuz-Aralık 2007

  • “Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Bağlamında Çevre Kanununun Değerlendirilmesi”, 5. Kamu Yönetimi Forumu, 18-20 Ekim, Kocaeli, 2007

  • “ Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletin Alternatifi Kent Devleti Olabilir mi?”, Türk İdare Dergisi, Sayı:450, ss.117-140, 2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ: “Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında Kent ve Kentleşme” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, Ankara, 2004

DOKTORA TEZİ: “Küresel Kentlerin Yönetimi ve İstanbul İçin Bir Model Önerisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2010

___________________________________________________________________

 

alt

Öğr.Gör. Alper Gürer

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 2002 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda  “Personel Seçim Sisteminde Psikoteknik Yöntem” konulu tezi ile bitirdi.

2003-2009 yılları arasında özel sektör bünyesinde ulusal ve uluslararası şirketlerde orta kademe yönetici olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atandı. Halen Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programında öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Çeşitli dergilerde Yönetim Bilimi ve Yerel Yönetimler üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Alper GÜRER, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

___________________________________________________________________

 

 


Öğr.Gör.Servet ALTAN

Öğr. Gör. Servet ALTAN, 1987 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara Anıttepe İlköğretim Okulu’nda,  ortaöğrenimini ise Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü başarıyla tamamlayan Altan; Yüksekokul birincisi olarak mezun oldu.  Lisans öğrenimini ise, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde ve 2012 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayarak, yüksek ortalama ile erken mezun olma başarısı adına Gazi Üniversitesi İletişim Sanat Merkezi Özel Ödülüne layık görüldü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Altan; yüksek lisans eğitimi süresi içerisinde Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu’nda İnsan Kaynakları Yönetimi derslerini icra ederek meslek hayatına başladı. Daha sonra Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda, 2012-2013 güz ve bahar dönemleri süresince, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanlığı ve Marka İletişim Program Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. İletişim, halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk, kitle psikolojisi, popüler kültür gibi alanlarda çalışmaları ve makaleleri bulunan Altan; 2013 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Programında akademik hayatını sürdürmektedir. 

___________________________________________________________________

 

Öğr.Gör.Mahmut ŞAYLIKAY

 

___________________________________________________________________

 

Öğr.Gör.Musab IŞIK