Doç.Dr.Hasan YAYLI (Müdür)

Doç.Dr. Hasan YAYLI 1974 yılında Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Kalegüney Köyünde, orta öğrenimini Vakfıkebir’de tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1998 ‘de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı’nda  “Yerel Siyasal Elitin Yapısı ve Yerel Yönetim Sorunlarına Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği” konulu tezi ile Kamu Yönetimi bilim uzmanı, 2008’de aynı enstitünün Kamu Yönetimi Bilim dalında “Türkiye’de Belediyelerin Yeniden Yapılandırılması:2004 Belediye Reform Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma” konulu tezi ile doktor unvanını aldı.

1995 yılından bu yana Kırıkkale üniversitesi Keskin MYO, Kırıkkale MYO ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde çeşitli dersleri yürüttü. Değişik zamanlarda çeşitli belediyelerin, Kaymakamlıkların ve valiliklerin düzenlediği hizmet –içi eğitim seminerlerini yürüttü ve çeşitli konularda konferanslar verdi. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan bildirileri bulunan Dr. Hasan YAYLI, Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

altYrd.Doç.Dr. Nazlı Yücel Batmaz (Bölüm Başkanı)

 

LİSANS: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (1997–2001)

YÜKSEK LİSANS: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,  Kentleşme ve Çevre Sorunları  Bilim Dalı  (2002-2004)

DOKTORA   : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (2004-2010)

E-POSTA:  nazli_yucel@yahoo.com

YAYINLAR

 •  “Çin Halk Cumhuriyeti”, Çağdaş Siyasal Sistemler, Ed: Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, Doç. Dr. Şenol DURGUN, Binyıl Yayınları, Ankara 2012

 • “Ekoloji – Anarşi Ekseninde Bookchın”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, ss.75-86, 2009

 • “Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletin Dönüşümü ve Çok Aktörlü Yönetim Tartışmaları”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel University, September 24-27,  Isparta, Turkey, 2009

 • “Değişim Mühendisliği ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği”, Sayıştay Dergisi, Sayı 66–67,ss.3-35, Temmuz-Aralık 2007

 • “Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Bağlamında Çevre Kanununun Değerlendirilmesi”, 5. Kamu Yönetimi Forumu, 18-20 Ekim, Kocaeli, 2007

 • “ Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletin Alternatifi Kent Devleti Olabilir mi?”, Türk İdare Dergisi, Sayı:450, ss.117-140, 2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ: “Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında Kent ve Kentleşme” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, Ankara, 2004

DOKTORA TEZİ: “Küresel Kentlerin Yönetimi ve İstanbul İçin Bir Model Önerisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2010

 

 

alt

Öğr.Gör. Alper Gürer

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 2002 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda  “Personel Seçim Sisteminde Psikoteknik Yöntem” konulu tezi ile bitirdi.

2003-2009 yılları arasında özel sektör bünyesinde ulusal ve uluslararası şirketlerde orta kademe yönetici olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atandı. Halen Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programında öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Çeşitli dergilerde Yönetim Bilimi ve Yerel Yönetimler üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Alper GÜRER, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

 Öğr.Gör.Servet ALTAN

YÜKSEK LİSANS:Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı,3.27/4.00, (2012).

LİSANS:Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (2010) ve Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 3.83/4.00, (2012).

ÖN LİSANS:Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,4.00/4,00(2007)

TECRÜBE:Öğretim Görevlisi olarak(Tarih sırasına göre)

 • Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulunda 2011-2012 Bahar dönemi(Ders Saat Ücretli)

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2012- 2013 (Güz Dönemi)-2012-2013 (Bahar dönemi)

 • Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İnsan Kaynakları Programında 2012-2013 eğitim öğretim döneminden itibaren kadrolu olarak devam etmektedir

 • İDARİ GÖREVLER:2012-2013 Eğitim ve Öğretim Dönemi İtibariyle

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanlığı

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Marka İletişim Program Başkan Vekilliği

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurul Üyeliği

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Komisyonu

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikler Komisyonu

 • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu SODAK (Sosyal Dayanışma Kulübü) Danışmanlığı

 • ALINAN ÖDÜLLER:Gazi Üniversitesi İletişim Sanat Merkezi Özel Ödülü (Yüksek ortalama ile fakülte erken bitirme başarısı)

  Fatih Üniversitesi Okul Birinciliği Ödülleri

  Üniversite Eğitimi Süresince Alınan Yüksek Onur Belgeleri

  ULUSAL KONGRE ve SEMPOZYUMLARDA PANELİST OLMA: Keskin Kaymakamlığı, İnsan Hakları Konferansı, 2013, Kırıkkale

  ULUSAL HAKEMLİ MAKALE: Özgür SELVİ ve Servet ALTAN "Popüler Kültür ve Spor İlişkisi üzerine bir araştırma, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, Ocak-2014

  VERDİĞİ DERSLER:Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu (Değişik Program ve Eğitim-Öğretim Dönemi İtibariyle)

 • Reklamcılık Uygulamaları(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Halkla İlişkiler Uygulamaları(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Çocukla İletişim(Çocuk Gelişimi Programı)

 • Davranış Yönetimi(Çocuk Gelişimi Programı)

 • Halkla İlişkiler-II(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Mesleki Yazışmalar(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Pazarlama İletişim Teknikleri(Pazarlama Programı)

 • İletişim(Pazarlama Programı)

 • İletişim(Çocuk Gelişimi Programı)

 • İletişim(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Halkla İlişkiler-I(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Reklamcılık(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Haber Toplama ve Yazma(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Çevre Koruma(Pazarlama Programı)

 • Halkla İlişkiler(Yerel Yönetimler Programı)

 • VERDİĞİ DERSLER:Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Değişik Program ve Eğitim-Öğretim Dönemi İtibariyle)

 • Sunum Teknikleri(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • Halkla İlişkilere Giriş-I(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Halkla İlişkilere Giriş-II(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Kurumsal İletişim(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • Halkla İlişkiler Pratikleri(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Bitirme Projesi(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • İletişimin Temel İlkeleri(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)

 • Marka ve Kurumsal İmaj(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • Tüketici Davranışı(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • Stratejik Halkla İlişkiler(Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Marka İletişim Programı)

 • Public Relations(Business Management Programı)

 • Halkla İlişkiler(Marka İletişim Programı)

 • VERDİĞİ DERSLER:Kırıkkale Meslek Yüksekokulu(2011-2012 Eğitim ve Öğretim Bahar Dönemi İtibariyle)

 • İnsan Kaynakları Yönetimi(Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı)

 • E-POSTA:  srvt_altan@hotmail.com