KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULUMüdür

                    

Doç.Dr. Hasan YAYLI 1974 yılında Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Kalegüney Köyünde, orta öğrenimini Vakfıkebir’de tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1998 ‘de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı’nda “Yerel Siyasal Elitin Yapısı ve Yerel Yönetim Sorunlarına Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği” konulu tezi ile Kamu Yönetimi bilim uzmanı, 2008’de aynı enstitünün Kamu Yönetimi Bilim dalında “Türkiye’de Belediyelerin Yeniden Yapılandırılması:2004 Belediye Reform Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma” konulu tezi ile doktor unvanını aldı.


Meslek hayatına 1995 yılında Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Mahalli İdareler Programında Kamu Yönetimi Öğretim Görevlisi olarak başladı. 1997 Yılında atandığı Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcığı Haziran 2009 tarihine kadar sürdürdü. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne 2009'da Yardımcı doçent,2013 yılında ise Doçent olarak atandı. Halen Fakültedeki akademik faaliyetleriyle birlikte Keskin Meslek Yüksekokulunda Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir.


1995 yılından bu yana Kırıkkale üniversitesi Keskin MYO, Kırıkkale MYO ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde çeşitli dersleri yürüttü. Değişik zamanlarda çeşitli belediyelerin, Kaymakamlıkların ve valiliklerin düzenlediği hizmetiçi eğitim seminerlerini yürüttü ve çeşitli konularda konferanslar verdi. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan bildirileri bulunan Doç.Dr. Hasan YAYLI, Evli ve iki çocuk babasıdır.